ETOLOGIA CANINA

EDUCACIÓ CANINA EN GRUP

Juntament amb el teu gos o cadell (major de 3 mesos), aprèn com ensenyar-li ordres bàsiques, com millorar el teu coneixement del llenguatge caní i com fer créixer el vincle entre vosaltres.

Classes teòriques i pràctiques on aprendràs les ordres bàsiques: jau, tombat, quiet, vine, junts. Aprèn una habilitat nova amb cada sessió: donar la pota, fer-se el mort, girar sobre si mateix…

Ensenyem al teu gos nocions d’autocontrol com «activar-se» o «desactivar-se», a passejar amb corretja sense estrebades, l’ús del premi i el càstig més efectius i moltes més coses útils.

Al treballar conjuntament amb altres propietaris i els seus gossos, podreu veure els diferents caràcters dels altres cans i com interactuen amb vosaltres, permetent-nos aprendre a controlar el joc i evitar baralles.

CLASSES PARTICULARS

Aprèn amb el teu cadell o gos adult , de forma personalitzada, al teu domicili o en el nostre centre.

Treballem en diferents zones com a casa, al barri o al nostre centre, segons les necessitats de cada propietari i el seu gos. Treballem l’obediència bàsica, l’educació tan a casa com al carrer, així com la higiene i a passejar sense estrebades. També aprendrem trucs i habilitats segons la raça i aprendrem nous jocs segons les preferències de l’animal. Tot això de manera formalitzada segons les vostres necessitats.

PROBLEMES DE COMPORTAMENT

Resolució de problemes de comportament:

 • Problemes de micció i defecació:

Ensenyament d’hàbits higiènics a cadells

 • Problemas de micción y defecació en gossos:

Micció i/o defecació inadequades, coprofàgia, auto-marcatge, micció per submissió.

 • Agressivitat

Entre gossos: comportament social.

En vers els propietaris o cap als desconeguts.

Depredadora.

Per protecció dels recursos: menjar, joguines…

Territorial.

Escapisme i vagabunderia.

Per por.

Instrumentalitzada.

Contra el veterinari.

Redirigida.

 • Reproducció

Comportament maternal.

Agressivitat maternal.

Pseudogestacions.

Efectes de la castració en el comportament caní.

 • Problemes relacionats amb la ingesta

Rebuig dels aliments.

Ingesta inadequada.

Orgànics.

 • Fòbies

Pors als sorolls.

Pors a altres animals.

Pors envers les persones desconegudes.

Altres pors.

 • Estrès i ansietat

Ansietat per separació.

Hiperafecte primari, secundari i per fòbies.

 • Vocalitzacions excessives

Lladruc d’alarma.

Lladruc instrumentalitzat.

Altres. 

 • Problemes de comportament en animals geriàtrics

Agressivitat.

Fòbies.

Síndrome de disfunció cognitiva.

Ansietat per separació. 

 • Altres comportaments indesitjats

Conductes destructives dels cans (destrosses a casa, jardí…)

Llepat excessiu.

Malalties associades amb el comportament.

Comportaments indesitjats durant el joc.

 • Manipulació i control del propietari

Ensenyament de l’animal a deixar-se manipular: tallat d’ungles, pentinat, bany…

Col·locació del morrió.

Us del transportí.

Us d’arnesos…

 • Prevenció de problemes de comportament:

Entrada d’un nou animal de companyia en un domicili on ja hi ha altres animals.

Nens i animals, prevenció de mossegades.

Arribada d’un nadó a casa.

CLASSES PER A CADELLS

Les classes per a cadells serveixen per a ajudar-te durant els primers passos amb el teu cadell (fins als quatre mesos d’edat) fent especial incidència en el període de socialització.

El període de socialització és la fase més important de la vida de l’animal, ja que influeix en el seu caràcter futur. Aquest període comença al voltant de les tres setmanes de vida i acaba cap als tres mesos. Durant aquest temps l’animal aprèn la majoria de les habilitats socials, emocionals i cognitives, i és on es forma el caràcter. Una bona socialització augmenta la probabilitat de tenir un caràcter equilibrat i estable de cara al futur. Molts dels problemes de comportament apareixen per la manca d’una adequada socialització.

 

Durant aquesta etapa també es comença a manejar la higiene de l’animal tan a casa com al carrer, així com a rebre les primeres ordres bàsiques. També s’aprèn a inhibir les mossegades i ha fer-ho sense mal. S’aprèn, a més a més, la interacció amb els humans i gossos de manera que es formin referències per a la seva vida adulta. És una etapa on el cadells comencen a dur el collar i la corretja i on comencen a passejar pel carrer. La bona educació en aquest sentit evitarà passejos compromesos i estrebades.

També és moment per a sortir de casa i jugar amb altres gossos, essent necessari una interacció positiva i controlada.

 

Durant les nostres classes s’ajuda al propietari en aquesta etapa tan important en la vida de l’animal, així com a establir un vincle amb el gos ja des de cadell.

SORTIDES AL CAMP

ETOSERVICE organitza sortides al camp amb gossos on es trien rutes on els animals i els propietaris poden gaudir de l’aire lliure i del passeig amb els seus cans. Les sortides es realitzen amb un control dels animals i serveixen per a comentar i treballar els problemes que apareixen durant la passejada, la crida o les interaccions amb els altres gossos.

ASSESSORAMENT

ETOSERVICE ofereix un assessorament en temes com els viatges amb animals en cotxe, a l’estranger, l’elecció de residències…

També oferim assessorament en matèria d’elecció de l’animal de companyia en protectores o prèvia compra (sexe, edat d’adopció, diferencies racials…)

Realitzem reeducació d’animals prèviament ensinistrats que no responen bé al que han après.

Informes DE GOSSOS QUE HAN MOSSEGAT

Realizamos informes de comportamiento para animales que han mordido a personas u otros perros y que según la administración pública deben presentar un informe etológico.

Realitzem informes de comportament per a animals que han mossegat a persones o a altres cans per a ser presentats davant de l’administració pública.

Aquests informes es realitzen al domicili o lloc de quarantena de l’animal segons l’establert per la Llei 10/1999, de 30 de Juliol de Catalunya.

Gossos amb minusvalidesa

Assessorament i educació de gossos sords, cecs… destinats a la millora de la qualitat de vida i d’una bona gestió de l’obediència de l’animal en funció de la seva discapacitat.

GIMNÀS CANÍ

Pròximament

CURSO GOSSOS REACTIUS

Què són els gossos reactius?

Són aquells animals durant el passeig, tenen problemes per “tractar” amb alguns gossos. Els gossos reactius poden reaccionar de diverses formes davant altres gossos o persones, ja sigui bordant, amagant-se i fins i tot mossegant.
De vegades els nostres gossos no saben comunicar-se amb altres gossos i no saben com jugar, com relacionar-se sense haver de bordar, grunyir o “muntar” a altres animals. D’aquesta forma el passeig pot arribar a ser desagradable, o fins i tot impossible deixar anar al nostre animal en el bosc o en un “pipican”.
El curs està orientat a ensenyar tant als propietaris com als gossos, com han de manejar els conflictes que apareixen durant el passeig davant altres gossos. Es treballa la prevenció de les conductes de por o agressivitat, conèixer els senyals dels nostres gossos i l’estat emocional que precedeix a un conflicte, de manera que es pugui evitar i realitzar interaccions segures. Al seu torn els gossos aprenen a evitar aquests conflictes sense haver de fugir o atacar.